Skip to main content
0

Египет / Currency Notes

5 пиастров

5 пиастров 2 вид

5 пиастров 2 вид_оборот

Материал: бумага
Состояние: UNC

5 пиастров

5 пиастров 3 вид

5 пиастров 3 вид_оборот

Материал: бумага
Состояние: G

5 пиастров

5 пиастров 1 вид

5 пиастров 1 вид_оборот

Материал: бумага
Состояние: UNC

10 пиастров

10 пиастров 2 вид

10 пиастров 2 вид_оборот

Материал: бумага
Состояние: UNC

10 пиастров

10 пиастров 1 вид

10 пиастров 1 вид_оборот

Материал: бумага
Состояние: UNC

10 пиастров

10 пиастров 3 вид

10 пиастров 3 вид_оборот

Материал: бумага
Состояние: UNC

Close Menu